BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode K046b

voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen van meer dan 3500 kg heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

« K046a K050a »

Feiten Codex