BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode K090a

rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van een dubbele bediening c.q. een onderbreker

110b WVW 1994 jo. 8 sub a RR

« K090aa K090b »

Feiten Codex