BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode N083a

de bromfiets de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximum?constructie?snelheid van 25 tot en met 45 km/h, vermeerderd met 5 km/h overschrijdt t/m 10 km/h

5.6.8 lid 1 RV

« N070f N083b »

Feiten Codex