BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode P140d

de lading of het verwisselbare uitrustingstuk die meer dan 0,10 m buiten de zijkant van het voertuig uitsteekt, niet is voorzien van de vereiste markering (geldt niet voor lading op driewielige motorrijtuigen in gebruik na 31-10-1997 of voor lading op personenauto Noot: De feitcodeserie P 141 geldt voor de categorie?n 7, 8 en 14 voor alle lading. Bij deze categorie?n wordt geen onderscheid gemaakt tussen deelbare en ondeelbare lading. Voor de overige categorie?n betreft het uitsluitend deelbare lading.s)

5.18.14 lid 3 en 5.18.22 lid 3 RV

« P190c P140e »

Feiten Codex