BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode P210e

de in lengte ondeelbare lading van het voertuig of samenstel van voertuigen meer dan 3,50 m voor het hart van het stuurwiel van het voertuig uitsteekt

5.18.21 RV

« P131i P210f »

Feiten Codex