BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode P351b

de remvertraging van het samenstel niet voldoet aan die van het trekkend voertuig, de vermindering bedraagt 0,51 t/m 1,0 m/s?

5.18.35 lid 2 RV

« P351a P352 »

Feiten Codex