BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode R611

als bestuurder van een ander voertuig dan een lijnbus een door een verlichte afbeelding van ?BUS? gemarkeerde rijstrook gebruiken

62 jo. 73 sub d RVV 1990

« R610 R612 »

Feiten Codex