BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Veel steden zijn tegenwoordig niet meer toegankelijk voor voertuigen die iets minder zuinig zijn.

Bij het inrijden van de stad worden auto's gescand er wordt er een C6 verkeersbord getoond.

Indien het voertuig er niet in mag en toch de stad in rijdt, dan wordt er een foto gemaakt en ligt er enkele weken later een bekeuring van 90 euro op de mat.

Veel van dit soort foto's en bekeuringen kloppen echter niet om uiteenlopende redenen. Maar de belangrijkste reden is wel, omdat dit niet duidelijk is aangegeven en automobilisten vaak niet weten in welke categorie hun voertuig valt.

Bekeuring gehad?

Heb jij een bekeuring gehad? Meldt 'm aan en onze specialisten gaan voor jou aan de slag.


Feitcodes: R553c, R553d, R571, R572a