BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Snapt u wat van de officier van justitie?

In het merendeel van de zaken die wij voor onze klanten voeren, krijgen wij van de officier van justitie beslissingen die helemaal niets met de bezwaren van onze klanten te maken of. De officier gaat niet in op de bezwaren die zijn ingebracht en stelt slechts dat hetgeen is aangevoerd geen reden geeft om aan de bekeuring te twijfelen.

Daarom is het bezwaar ongegrond en moet je als burger de bekeuring gewoon betalen. Het lijkt erop dat de officier van justitie de bezwaren bewust op deze manier beantwoord. Met een dergelijke standaardbrief kunnen immers veel meer zaken worden afgewimpeld dan wanneer er inhoudelijk op ieder bezwaar gereageerd gaat worden. Dat er vervolgens burgers zijn die de stap naar de kantonrechter wagen lijkt de officier voor lief te nemen, immers zal het overgrote deel het erbij laten zitten.

Wij adviseren echter om het er niet bij te laten en een ongemotiveerde beslissing aan de rechter voor te leggen. Dat de officier op deze manier wellicht sneller kan werken, mag dan zo zijn, maar dit mag nooit en te nimmer ten koste gaan van de rechten van burgers.

Onze juristen zullen bij een dergelijke besluit altijd naar de rechter gaan en zijn daar ervaren in. Met honderden zaken per jaar weten wij de zwakke plekken van de officier van justitie inmiddels te vinden en daar kunt u ook van profiteren. Meldt uw boete daarom vandaag nog aan!