BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Boete ongeldig zonder staande houden

Bij veel van de bekeuring die worden opgelegd, wordt er een bekeuring uitgeschreven op kenteken. Op ons kantoor komen dit soort bekeuring veelvuldig binnen. Wij stellen daarbij altijd de vraag of er wel op het kenteken bekeurd mocht worden. De wet zegt hierover namelijk het volgende:

Indien is vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevonden met of door middel van een motorrijtuig waarvoor een kenteken is opgegeven, en niet aanstonds is vastgesteld wie daarvan de bestuurder is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 31, tweede lid, de administratieve sanctie opgelegd aan degene op wiens naam het kenteken ten tijde van de gedraging in het kentekenregister was ingeschreven. Daarbij wordt hij gewezen op het bepaalde in artikel 8.

Het moet dus niet duidelijk zijn wie de bestuurder is, anders kan er niet op kenteken worden bekeurd. Hierover zegt het Gerechtshof steeds weer, dat wanneer er een reële mogelijkheid is geweest om een bekeuring aan een persoon uit te schrijven, dit dan ook moet gebeuren. Een bekeuring achteraf aan op kenteken kan om die reden daarom geen stand houden.

In ons vooronderzoek is dit één van de vragen die wij steeds weer onderzoeken omdat de ervaring leert dat waar mensen werken er fouten worden gemaakt en bij de Politie werken veel mensen, dus u begrijpt er worden daar ook veel fouten gemaakt.