BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode N460aa

de na 21 juli 2013 in gebruik genomen personenauto dan wel de na 21 januari 2014 in gebruik genomen bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg of bus van klasse III of B is voorzien van zijdelings gerichte zitplaatsen

5.*.46 RV

« N460a N460c »

Feiten Codex