BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode R574

als bestuurder rijden in strijd met de door bord D1 aangegeven rijrichting (rotonde; verplichte rijrichting)

62 jo. bord D1 RVV 1990

« R569c R575 »

Feiten Codex