BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode VG004

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (verkeersbord A1) met 4 km/h

62 jo. bord A1 RVV 1990

« VF030 VG005 »

Feiten Codex