BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode VS012

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord A1 [30 km/h]) met 12 km/h

62 jo. bord A1 RVV 1990

« VS011 VS013 »

Feiten Codex