BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode VT037a

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (bord A1 [130 km/h]) (de feitcodeserie VT vervalt met ingang van 1 september 2012) met 37 km/h

62 jo. bord A1 RVV 1990

« VT036a VT038a »

Feiten Codex