BoeteDossier

Maak nu bezwaar tegen je bekeuring!

eenvoudiger dan ooit en kosteloos

In Nederland worden jaarlijks miljoenen boetes opgelegd door politie en andere opsporingsambtenaren. De meeste Nederlanders betalen deze bekeuringen zonder er verder bij na te denken, maar het is niet altijd nodig. Immers moet het Openbaar Ministerie uw overtreding wel kunnen bewijzen. Wij maken daarom bezwaar tegen uw bekeuring.

Maak nu bezwaar!

Feitcode VE008

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A3) met 8 km/h

62 jo. bord A3 RVV 1990

« VE007 VE009 »

Feiten Codex